Jump to content

Greetings From GaDevil


GaDevil

Recommended Posts

Greetings everyone,

I'm GaDevil. I'm a truckdriver by trade, and I work with crypto on the weekends until I can get internet out on the road. 

 

Living in GA, I'm not in the best of areas, but it's not the worst either, and work isn't that good for my family in this area, so I do what I have to. 

 

Hopefully we can become friends and all work together

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, GaDevil said:

Xin chào tất cả mọi người,

Tôi là GaDevil. Tôi là một người lái xe tải bằng nghề buôn bán và tôi làm việc với tiền điện tử vào cuối tuần cho đến khi tôi có thể sử dụng Internet trên đường. 

 

Sống ở GA, tôi không giỏi nhất trong những khu vực tốt nhất, nhưng cũng không phải là tệ nhất, và công việc không tốt cho gia đình tôi ở khu vực này, vì vậy tôi làm những gì tôi phải làm. 

 

Hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè và tất cả cùng làm việc

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...